راهنمای طرح تشویقی

طرح تشویقی سایت یکی از روشهای کسب درآمد برای کاربران هست و در این روش سایت بخشی از مبلغ تبلیغات خود و هزینه تبلیغات خود را مستقیما به کاربرانی که برای سایت تبلیغ میکنند پرداخت مینماید حتی اگر کاربر به سایت واریز نداشته باشد.

در این سیستم درصد سودی که از برد و باخت کاربر زیر مجموعه شما حاصل میشود به شما پرداخت میشود . بنابراین چنانچه کاربر زیر مجموعه شما برنده شود درصدی به عنوان عدد منفی به حساب شما لحاظ میشود و چنانچه کاربر زیر مجموعه شما بازنده شود درصد مربوطه به صورت مثبت به حساب زیرمجموعه گیری شما اضافه میشود. حال اگر مقدار باخت کاربر زیرمجموعه شما بیشتر از بردهایش باشد مبلغ در کل مثبت میشود و این مبلغ در پایان هر ماه به حساب جایزه شما منتقل میشود. توجه کنید تمام کاربران زیر مجموعه شما ملاک هستند ممکن است یک کاربر زیر مجموعه شما برد بیشتر داشته باشد و این سبب شود درصد سود منفی برای شما لحاظ گردد و کاربر دیگه باخت بیشتری داشته باشد و درصد سود مثبت داشته باشد این درصدهای سود و ضرر تمام کاربران زیر مجموعه شما با هم جمع میشوند و به عنوان مبلغ سود کلی به شما پرداخت میشود در این حالت اگر در انتهای هر ماه مبلغ کلی که از زیر مجموعه ها دریافت کرده اید مثبت باشد به حساب جایزه منتقل میشود ولی اگر منفی باشد مبلغی منتقل نمیشود ولی این مبلغ منفی برای ماه بعد صفر میشود و در محاسبات ماه بعدی برای کمک به کاربر منتقل نمیشود. هر مقدار کاربران زیر مجموعه شما بیشتر و فعالتر باشند درآمد شما بالاتر خواهد رفت .

نکات مهم در این سیستم:

- مبلغ سود و ضرر هر کاربر زیرمجموعه شما محاسبه شده و به شما نمایش داده میشود چقدر از هر کاربر سود یا ضرر دریافت کرده اید.

-اگر مبلغ شما منفی باشد در انتهای ماه به ماه بعدی منتقل نمیشود

-در قسمت سابقه و لیست زیر مجموعه های شما در انتهای صفحه سه مقدار با نامهای "بالانس"، "کل مبلغ سود و زیان منتقل شده از زیر مجموعه ها" و "کل مبلغ سود و زیان این ماه" وجود دارد . متغیر بالانس در صورتی که در ماهی شما از زیر مجموعه ها ضرر کنید و مبلغ منفی شود در انتهای ماه کل مبلغ منفی به این آیتم بالانس اضافه میشود تا حساب به ماه بعدی منتقل نشود و مبلغ صفر شود. متغیر بعدی کل مبلغ سود و زیان منتقل شده از زیر مجموعه ها که هر ماه هر مبلغ مثبتی به عنوان سود منتقل شود در این متغییر بروزرسانی میشود و نهایتا کل مبلغ سود زیان این ماه نشاندهنده کل مبلغ سود یا زیانی هست که تا این لحظه از ابتدای ماه شما از زیرمجموعه ها کسب کردید که در انتهای ماه پس از واریز مبالغ به حساب جایزه یا صفر کردن ضررها، این متغیر صفر میشود و مجدد از ابتدای ماه محاسبات انجام میشود.

- انتقال مبالغ در انتهای ماه میلادی انجام میشود

-امکان اینکه زیر مجموعه ای را از لیست شما حذف  شود وجود ندارد

-امکان اینکه کاربری که ثبت نام کرده را زیر مجموعه شما کنیم وجود ندارد.

-درصد زیرمجموعه گیری در ابتدای صفحه سوابق و لیست زیرمجموعه های شما نمایش داده میشود

به همین منظور کاربران میتوانند با استفاده از صفحه "طرح تشویقی دعوت از دوستان" اقدام به تبلیغات برای سایت با ارسال لینک اختصاصی ثبت نام که در آن خود آنها به عنوان معرف میباشند اقدام نمایند. بنابراین اگر کسی روی این لینک کلیک نماید مستقیما به صفحه ثبت نام سایت ارجاع داده میشود که کاربر جدید را مستقیما زیر مجموعه کاربر معرفی کننده خواهد کرد.

وارد صفحه مذکور شوید در قسمت بالا شما اگر ایمیل دوست یا کسی که قصد دعوت از وی را دارید، میدانید در اینجا ایمیل را وارد نمایید و با زدن کلید ارسال مستقیما لینکس ثبت نامی که شما در آن معرف هستید برای وی ارسال میشود اگر او بوسیله این لینک ثبت نام کند مستقیما زیرمجموعه شما میشود و شما در قسمت " سابقه حساب طرح تشویقی" میتوانید نامهای کاربری که بوسیله لینک شما ثبت نام کرده اند و همچنین مبالغی که از آنها دریافت کرده اید را مشاهده نمایید.

 

روش دیگر استفاده از لینک اختصاصی شماست که شما میتوانید این لینک را مستقیما به فردی که قصد ثبت نام دارد ارسال کنید تا بوسیله آن ثبت نام کرده و زیر مجموعه شما شود. البته در انتهای صفحه برای این لینک کلیدهای اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی نیز گنجانده شده که میتوانید مستقیم از کلیدهای اشتراک گذاری استفاده کنید

 

یا از قسمت انتهای صفحه استفاده کنید و با استفاده از کلیدهای اشتراک گذاری د رصفحات مجازی لینک اختصاصی خود را تبلیغ کنید. سعی کنید در کنار این اشتراک گذاری جملاتی در تایید سایت بنویسید که دیگران را تحت تاثیر قرار دهد و مشتاق به کلیک و ثبت نام شوند .

 

نکته بسیار مهم در تمامی این روشها استفاده از آخرین آدرس سایت میباشد بنابراین هر زمان آدرس قبلی سایت فیلتر شد شما باید آخرین آدرس سایت که در کانال تلگرام و سایر روشهایی که در قسمت آدرس یاب سایت توضیح داده شده است را بدست آورده و در لینک تبلیغ خود تغییر دهید یا مجدد لینک جدید با آدرس جدید را به اشتراک بگذارید تا کاربرانی که با لینک شما قصد ثبت نام دارند با صفحه فیلتر مواجه نشوند .

توجه : سایت به مناسبتهای مختلف ممکن است درصد شارژ زیر مجموعه ها را برای کاربران جدیدی که شما جذب میکنید در یک مقطع زمانی بالاتر ببرد که در اطلاعیه های سایت اعلام خواهد شد.