راهنمای پیشبینی زنده

نکته 1 : مسابقات تکی زنده پس از پایان مسابقه محاسبه شده و جوایز واریز میشود. ولی در خصوص شرطهای نیمه این محاسبه بعد از پایان نیمه اول انجام میشود.

نکته 2: در مسابقات ترکیبی زنده نحوه محاسبات مسابقات در فرم ترکیبی به صورتی است که اگر در فرم شما به اولی بازی باخت برسد کل فرم را بازنده اعلام کرده و بقیه بازیها را محاسبه نخواهد کرد . بنابراین چنانچه در فرم خود بازی باخته دارید ممکن است برخی بازیها محاسبه نشده باقی بمانند.

نکته 3: جوایز بازیها به قسمت صندوق جایزه در بالای صفحه کنار موجودی حساب واریز میشود و سابقه واریز جوایز نیز از قسمت سابقه حساب صندوق جایزه قابل مشاهده است.

نکته 4: در مسابقات ترکیبی کاربر باید همه انتخابها را درست ثبت کرده باشد تا جایزه به وی تعلق بگیرد حتی اگر یک بازی اشتباه باشد فرم کاربر بازنده میشود، همچنین در مسابقات ترکیبی ضریب کل فرم که بالاتر از 100 باشد همان 100 محاسبه میشود و ضریب بالاتری برای کاربر محاسبه نمیشود.

نکته 5: ضرایب مسابقات زنده هر ثاینه بروزرسانی میشوند و امکان تغییر ضرایب در هر لحظه بنا به نتیجه و وضعیت بازی وجود دارد و برای هر کاربر محاسبات جایزه با ضریب انتخابی در لحظه ثبت انجام میشود.

 

مسابقات لایو همانن مسابقات تکی و ترکیبی میباشند با این تفاوت که شما در طول 90 دقیقه بازی یا وقت قانونی بازی قادر به شرط بستن بر روی مسابقه با توجه به ضرایبی که سایت ارائه میدهد میباشید. تعاریف مربوط به ضریب، مسابقه تکی،  و مسابقه ترکیبی همانند تعاریف ارائه شده در راهنمای مسابقات تکی و ترکیبی میباشد.

همانن مسابقات تکی و ترکیبی مبلغ شما در ضریب اعلام شده برای هر گزینه ضرب شده و جایزه شما مشخص میشود. این جایزه کل مبلغی هست که به شما تعلق میگیرد و مبلغ دیگری به شما تعلق نمیگیرد ومبلغ جایزه به حساب جایزه شما واریز میشود. مثلا اگر شما مبلغ 100 هزارتومان بر روی یک گزینه با ضریب 1.8 قرار دهید در صورت برنده شدن مبلغ 1.8x100000=180000 یا صد و هشتاد هزارتومان به شما جایزه تغلق میگیرد و تنها این مبلغ به شما تعلق میگیرد. در صورت بازنده شدن هیچ مبلغی به شما تعلق نمیگیرد. بجز مواردی که نیم برد یا نیم باخت باشند که طبق قوانین مربوطه که در صفحه قوانین و تعاریف مسابقات زنده آورده شده است، اقدام میگردد.

برای شرطبندی زنده مطابق زیر عمل نمایید:

به صفحه مسابقات لایو یا پیش بینی زنده بروید و در آنجا لیگهای یا رقابتهای مورد نظر خود را حداکثر تا 10 لیگ انتخاب کنید

در صفحه بعدی اطلاعات زیر را مشاهده مینمایید:

 

1 – نام لیگ

2 – نام تیمها که در فارسی میزبان سمت راست و میهمان در سمت چپ میباشد

3 – زمان و وضعیت بازی توجه کنید وضعیت بازی بصورت انگلیسی 2nd Half یعنی نیمه دوم، 1st half یعنی نیمه اول، Full Timeیعنی پایان بازی ، Paused یعنی توقف بازی و Paused between half توقف بین دو نیمه میباشد.

4 – نتیجه زنده بازی که عدد سمت راست گلهای میزبان و عدد سمت چپ گلهای میهمان است

5 – ضرایب مربوط به برنده بازی X اینجا یعنی مساوی

6 – آپشنها یا شرطهای بیشتر بازی

 

بر روی شرطهای بیشتر بزنید تا صفحه بعدی باز شود

در اینجا میتوانید شرطهای بیشتر را مشاهده کرده و شرطهای مورد نظر خود را انتخاب کنید.

توجه کنید برای آشنایی با شرطهای دیگر و تعاریف و قوانین صفحه تعاریف و قوانین مسابقات زنده را مطالعه بفرمایید.

ضمنا در خصوص سبد پیشبینی و سابقه مسابقات تکی و ترکیبی و نحوه کار کردن با آن قسمت راهنمای مسابقات تکی و ترکیبی را مطالعه کنید زیرا سبد پیش بینی و سوابق در اینجا عینا همانند مسابقات تکی و ترکیبی برای شرط بندی قبل از بازی میباشند میباشد.

پس از ثبت انتخاب خود میتوانید برای آگاهی از وضعیت و سوابق انتخابهای خود سوابق مسابقات تکی و ترکیبی زنده را مشاهده بفرمایید.

چنانچه در هنگام ثبت شرط زنده ضرایب تغییر کند یا گلی زده شود شرط ها قفل میشوند و اگر داخل سبد باشند از سبد خارج میگردند.

طبق قوانین سایت اگر مسابقه زنده حتی یک ثانیه بعد از رویداد مثل گل زدن ثبت شده باشد آن شرط لغو خواهد شد و با توجه به نحوه کار کاربر چنانچه کاربر دائما در حال این عمل باشد حساب کاربری اون مسدود میشود.