راهنمای استفاده از بونسها

 

سایت  در مقاطع زمانی مختلف بونسهای متفاوتی را ارائه میدهد. هر بونس دارای تاریخ شروع و پایان مشخص و مهلت استفاده مشخص می باشد. کاربران موظف هستند به طور کامل از شرایط بونسها با مطالعه این صفحه آگاه باشند و سپس نسبت به فعالسازی بونس اقدام نمایند.

توجه مهم در مورد بونسهای این سایت: در این سایت کیف جداگانه برای بونس یا ثبت فرم با مبلغ بونس وجود ندارد و بطور کلی تعریف بونس سایت بصورت پاداشی است که با تحقق شرایطی که کاربر با مبلغ اصلی خود گردش انجام میدهد به او پرداخت میشود . بنابراین بعد از فعالسازی بونس مبلغی به کاربر واریز نمیشود و کاربر باید شرایط بونس را محقق نماید تا مبلغ بونس به حساب او واریز شود.

توجه 1 : هر کاربر در هر زمان تنها یک بونس فعال میتواند داشته باشد.

توجه 2: برخی بونسها فقط بر روی برخی از درگاهها فعال میباشند که در توضیحات بونس اعلام میگردد. بنابراین خرید از درگاه دیگری به غیر از درگاه ذکر شده باعث فعال شدن بونس نمیگردد.

بطور کلی سه دسته بونس در سایت ارائه میگردد:

بونس خوشامد گویی

بونس واریز یا خرید اعتبار

بونس باخت

 

بونس خوشامدگویی سایت تنها مختص کاربران جدید میباشد. بونس واریز یا خرید اعتبار و بونس مناسبتهای مختلف از نظر کارکرد همانند هم هستند و تنها نام آنها متفاوت میباشد بصورتی که بونس مناسبتهای مختلف ممکن است تنها برای رقابتهای خاص مثل جام جهانی یا لیگ قهرمانان اروپا یا موارد مشابه ارائه شود ولی بونس واریز یا خرید اعتبار ممکن است مناسبت خاصی نداشته باشد و با تصمیم سایت به کاربران ارائه گردد. بونس باخت نیز بعد از فعالسازی و تحقق شرایط بونس درصدی از فرمهای باخت شده که دارای شرایط بونس بوده اند را به شما برمیگرداند این درصد در شرایط بونس ذکر میشود.

شرح کلی: برای فعالسازی بونس کاربر به بخش بونس از منوی کاربر مراجعه کرده و از سمت چپ بونس مورد نظر خود را انتخاب میکند و آنرا فعال میکند بعد از فعال کردن، اولین واریزی که کاربر انجام دهد به عنوان مبلغ واریز بونس منظور شده و بونس کاربر فعال میشود توجه کنید با فعالسازی مبلغی واریز نمیشود و مبلغ بونس تنها در صورت محقق شدن شرایط بونس به موجودی حساب کاربر واریز خواهد شد . پس توجه کنید بعد از فعالسازی تنها واریزی که دقیقا بعد از فعالسازی انجام میدهید به عنوان واریز بونس در نظر گرفته میشود، و نمیتوانید در دو بخش یا بیشتر واریز کنید و واریزهای بعدی جزو واریزهای معمولی خواهند بود و بونسی به آنها تعلق نمیگیرد.

 هر بونس دارای شرایط مشخصی میباشد که کاربر بعد از فعال کردن بونس باید آن شرایط را محقق کند تا بونس آزاد و واریز شود  و باصطلاح نسوزد. در مدت زمانی که کاربر فرصت دارد شرایط بونس را محقق کند پس از اینکه بونس محقق شد مبلغ بونس به حساب کاربر واریز میشود.

پس از فعال شدن بونس کاربر فرصت دارد تا زمان مشخص شده شرایط بونس را محقق نماید که شامل شرکت در ورزشها و رقابتهای مشخص شده و سرمایه گذاری مبلغ مشخص شده بر روی ضرایب مشخص شده در شرطهای مجاز میباشد.

به عنوان مثلا فرض کنید بونس 100 درصد و عدد سرمایه گذاری 4 باشد و کاربر صد هزارتومان واریز کرده باشد و صد هزارتومان بونس دریافت کرده باشد باید مبلغ 400 هزارتومان مثلا در رقابتها فوتبال در جام جهانی بر روی تنها شرطها ی برنده بازی و مساوی فسخ شرط و با ضرایب بالاتر از 2 شرکت کند تا بونس او آزاد شود.

عدد سرمایه گذاری و یا تعداد دفعات لازم برای سرمایه گذاری عددی است که در مبلغ بونس ضرب میشود تا کل مبلغی که لازم است کاربر در آن بونس در شرطهای مشخص شده و شرایط مشخص شده در مسابقات شرکت کند و مبلغ خود را به گردش بیاندازد، بدست بیاید. به عنوان مثال اگر عدد 3 باشد و شما مبلغ 200 هزارتومان بونس دریافت کرده باشید باید 3x200  یعنی 600 هزارتومان در شرایط مشخص شده شرکت کنید. برای این منظور لازم نیست مبلغ 600 هزارتومان حتما در حساب داشته باشید شما با شرکت در مسابقات و برنده شدن مجدد مبلغ جوایز را به حساب برمیگردانید و مجدد در مسابقات شرکت میکنید مثلا با همان 200 هزار تومان در ابتدا همه را در شرایط مشخص شده شرط میبندید و 200 هزارتومان از گردش مالی لازم را انجام میدهید در مرحله بعدی وقتی جوایز شما واریز شد مجدد جوایز را به حساب کاربری منتقل کرده و این روند را انقدر ادامه میدهید تا به 600 هزار تومان سرمایه گذاری لازم برسید.

توجه مهم : با ثبت هر شرط و با توجه به شرایط بونس اگر شرط در شرایط بونس قرار داشت به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته میشود و به گردش انجام شده اضافه میشود.

 

 

پس از مطالعه قوانین و مقررات و راهنمای بونسها و تصمیم شما برای فعال کردن بونس به صفحه بونس سایت مراجعه کنید. در سمت چپ صفحه لیست بونسهای موجود را مشاهده میکنید

با کلیک بر روی بونس لیست شرایط  و یا جزئیات هر بونس قابل مشاهده میباشد:

در این قسمت موارد زیر قابل مشاهده است:

نوع بونس: مشخص میکند بونس از نوع خوشامد گویی یا واریز و خرید اعتبار و یا از نوع مناسبتها یا رویدادهای مشخص میباشد. چنانچه بونس از نوع خوشامد گویی باشد و شما قبلا در سایت ثبت نام کرده باشید و واریز به حساب داشته باشید این بونس برای شما فعال نخواهد شد و بونس خوشامد گویی تنها برای کاربران جدیدی که واریز به حساب ندارند امکان فعال شدن دارد.

نوع شرطهای مجاز: مشخص میکند این بونس برای شرطهای پیش بازی ترکیبی یا تکی و یا لایو ترکیبی یا تکی است

کد بونس: شماره بونس در سیستم را مشخص میکند

تاریخ شروع: زمان شروع بونس را مشخص میکند که از این زمان به بعد بونس قابل فعال سازی خواهد بود.

تایخ پایان: زمان پایان بونس را مشخص میکند، که کاربر تا این زمان فرصت دارد بونس خود را فعال نماید.

آخرین فرصت برای ثبت شرطها:  آخرین زمانی است که کاربر باید شرطهای مورد نظر در شرایط بونس را ثبت کند تا بونس نسوزد.که بصورت تعداد روز از زمان فعالسازی بونس توسط کاربر در نظر گرفته میشود مثلا سه روز پس از فعالسازی بونس.  بدیهی است هر شرطی که حتی یک ثانیه بعد از این زمان ثبت شود حتی اگر در شرایط بونس قرار داشته باشد مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت. توجه کنید زمان شروع بازی انتخابی باید قبل از این تاریخ و ساعت باشد . این عدد بصورت روز است مثلا کاربرهر زمانی بونس رو فعال کند دقیقا به اندازه سه روز از آن لحظه اگرعدد 3 باشد فرصت دارد تا شرایط بونس را محقق کند

ورزشهای مجاز در  پیش بازی: نوع ورزشهای پیش بازی که در شرایط بونس مجاز میباشند را مشخص میکند.

ورزشهای مجاز در  لایو: نوع ورزشهای لایو که در شرایط بونس مجاز میباشند را مشخص میکند.

رقابتهای مجاز در پیش بازی:  نوع رقابتهای پیش بازی که در شرایط بونس مجاز میباشد را مشخصا میکند مثلا فقط رقابتهای جام جهانی یا همه رقابتها و لیگها.

رقابتهای مجاز در لایو:  نوع رقابتهای لایو که در شرایط بونس مجاز میباشد را مشخصا میکند مثلا فقط رقابتهای جام جهانی یا همه رقابتها و لیگها.

شرطهای مجاز پیش بازی:  نوع آپشنها یا شرطهایی در پیش بازی که کاربر مجاز به شرکت در آنها است تا شرایط بونس محقق شود را مشخص میکند. مثلا برنده بازی یا مساوی فسخ شرط. بدیهی است هر شرطی که در این لیست آورده نشده باشد و کاربر بر روی آنها شرط ببندد در محاسبات شرایط بونس محاسبه نخواهد شد. مثلا معمولا در تمامی بونسها شرطهای هندیکپ آسیایی و آور آندر یا بالا پایین گل ها قرار ندارند و کاربر نمیتواند با شرکت در این آپشنها شرایط بونس را محقق کند، بنابراین کاربر تنها در مواردی که اینجا نوشته شده است، باید شرکت نماید.

شرطهای مجاز لایو: همانند بالا تنها موارد لایو را مشخص میکند

کمترین مبلغ واریز : کمترین مبلغی که کاربر میبایست واریز کند تا بونس به او تعلق بگیرد.

بیشترین مبلغ واریز: بیشترین مبلغی که کاربر میتواند برای این بونس واریز کند بدیهی است اگر بیشتر از این مبلغ واریز نمود تنها به اندازه این مبلغ بونس به وی تعلق میگیرد.

تعداد دفعات لازم برای سرمایه گذاری: این عدد گردش مبلغ بونس را برای تحقق شرایط بونس مشخص میکند، به این صورت که این عدد را در مبلغ بونس ضرب نمایید تا مبلغ سرمایه گذاری را بدست بیاورید مثلا اگر شما صد هزار تومان بونس دریافت کرده اید و این عدد 3 میباشد شما باید به اندازه سیصد هزارتومان در رقابتها و ضرایب مشخص شده شرکت کنید تا بونس شما نسوزد و آزاد گردد.

کمترین ضریب مجاز: کمترین مقدار ضریبی که کاربر در هنگام سرمایه گذاری مجاز به شرکت میباشد. مثلا چنانچه عدد 1.8 بود کاربر تنها بر روی ضریب 1.8 یا بیشتر باید شرط ببندد نماید تا در محاسبات بونس، مبلغی که شرط بسته در سرمایه گذاری یا گردش مالی بونس منظور شود. بدیهی است حتی اگر عدد مربوطه یک صدم کمتر از عدد مشخص باشد در شرایط منظور نخواهد شد و کاربر موظف است در ضریب مشخص یا بالاتر شرکت نماید.

درصد بونس: این درصد مشخص میکند که به چه میزان از واریز بونس به کاربر تعلق میگیرد مثلا اگر این درصد 100 باشد به اندازه 100 درصد واریز تا سقف مشخص شده به کاربر بونس تعلق میگیرد.

تعداد دفعات مجاز برای فعال کردن این بونس برای هر کاربر: از عنوان مشخص هست که هر کاربر چند بار میتواند از این بونس استفاده نماید

توضیحات: توضیحات بونس در اینجا نوشته میشود.

 

چنانچه مجاز به استفاده از بونس باشید کلید فعالسازی بونس برای شما روشن میباشد و در غیر اینصورت این کلید رو در زیر بونس مشاهده نمیکنید

بر روی فعالسازی کلیک کنید تا بونس شما فعال شود

بعد از فعالسازی مستقیم به صفحه خرید اعتبار منتقل میشوید و در آنجا باید مبلغ مورد نظر خود را واریز کنید تا بونس را فعال کنید توجه کنید یکبار میتوانید مبلغ واریز کنید و دفعات بعدی به عنوان بونس در نظر گرفته نمیشود و تنها اولین واریز بعد از فعالسازی بونس هست که به عنوان مبلغ واریزی بونس در نظر گرفته میشود.

پس از واریز به صفحه بونس مراجعه کنید و در این قسمت در سمت راست میتوانید مشخصات بونسی که فعال کرده اید را مشاهده کنید

در این قسمت در بالا و زیر عکس بونس زمان باقیمانده شما برای آزاد کردن بونس که اولی از سمت چپ تعداد روز، دومی ساعت، سومی دقیقه و چهارمی ثانیه میباشد و در زیرآن این موارد را مشاهده میکنید :

تاریخ فعالسازی: تاریخ فعالسازی بونس توسط کاربر

مبلغ واریز: مبلغ واریز کاربر

مبلغ بونس: مبلغی بونس واریزی برای کاربر با توجه به درصد بونس و مبلغ واریز

سرمایه گذاری مورد نظر: مبلغ کل گردش مورد نیاز در شرایط مشخص شده

سرمایه گذاری انجام شده : مبلغ کل گردشی که تا به حال انجام داده اید

مبلغ جوایز بدست آمده: کل جوایزی کسب شده از شرطهایی که در شرایط بونس صادق هستند را نمایش میدهد.

وضعیت بونس: فعال یعنی هنوز آزاد نشده و شرایط بونس محقق نشده است.

مشاهده جزییات : با کلیک بر روی مشاهده جزییات به صفحه سابقه بونسها خواهید رفت که تمامس سوابق بونسهای شما را نمایش میدهد:

 

 

در قسمت مشاهده جزییات کل شرطهایی که شما در آن شرکت کرده اید و در شرایط بونس قرار دارند را با وضعیت آنها به شما نمایش میدهد . توجه کنید این شرطها و مسابقات با پایان بازیها و ثبت نتایج و محاسبات مربوطه در لیست قرار میگیرند.

توجه کنید که در مسابقات میکس یا کمبور باید تمام ضرایب فرم شما از حداقل ضریب مجاز بیشتر باشد مثلا سه بازی اگر انتخاب کردید تک تک باید ضریب هر شرط بالاتر از ضریب مجاز باشد و ضریب کل در نظر گرفته نمیشود بلکه ضریب هر بازی در نظر گرفته میشود

 

توجه مهم: فعالسازی بونس به معنی آگاهی از تمامی موارد درج شده در این صفحه میباشد