جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹   ۱۱:۵۵

وبسایت تنها با مرورگرهای بروز و جدید قابل استفاده میباشد پیشنهاد ما دانلود مرورگر فایرفاکس از اینجا میباشد

بسکتبال رولز

بسکتبال:

  • به جز شرطهایی که گزینه تساوی دارند مابقی شرطها چنانچه نتیجه نهایی مد نظر باشد آور تایم یا وقت اضافی نیز در نتیجه محاسبه میشود.
  • نیمه اول بسکتبال شامل مجموع همه امتیازات کوآرتر اول و دوم و نیمه دوم شامل همه امتیازات کوارتر سوم و چهارم میباشد
  • در صورت لغو بازی در اواسط بازی شرطها یا کوآرترهای انجام شده پابرجا میباشند و مابقی شرطها لغو میگردند.
  • درخصوص مواردی که در این قسمت نوشته نشده باشد به قوانین عمومی و فوتبال مراجعه میگردد.
  • توجه کنید از آنجا که اکثر مسابقات از سایت bet365 اخذ میشود و این سایت روال خود را در میزبان و میهمان بازیها بخصوص بازیها NBA با توجه به برنامه مسابقات دارد . ممکن است میزبان و میهمان متفاوت و برعکس سایتهای دیگر باشد که اگر ضرایب مربوطه متناسب باشد مشکلی وجود ندارد و کاربر باید به این نکته توجه کنه که مثلا حتی اگر تیم آنتالانتا در سایتهای دیگر میزبان است ولی اینجا میهمان است ولی ضریب آن صحیح هست مشکلی درسایت و ثبت شرط وجود ندارد و کاربر این مورد را باید در نظر بگیرد

 

برنده بازی(Home/Away)

این شرط مشخص کننده برنده بازی است و در صورت تساوی یا انتخاب تیم بازنده شرط بازنده است

 

برنده بازی سه حالته (3way result)

این شرط نیز مشخص کننده برنده بازی است ولی گزینه مساوی هم در این شرط وجود دارد.

 

برنده کوآرتر اول (3Way Result - 1st Qtr)

مشخص کننده برنده بازی در کوآرتر اول بازی که سه حالت برد میزبان، مساوی و برد میهمان در آن وجود دارد.

 

برنده کوآرتر دوم (3Way Result - 2nd Qtr)

مشخص کننده برنده بازی در کوآرتر دوم بازی که سه حالت برد میزبان، مساوی و برد میهمان در آن وجود دارد.

 

برنده کوآرتر دوم (3Way Result - 3rd Qtr)

مشخص کننده برنده بازی در کوآرتر سوم بازی که سه حالت برد میزبان، مساوی و برد میهمان در آن وجود دارد.

 

برنده کوآرتر دوم (3Way Result - 4th Qtr)

مشخص کننده برنده بازی در کوآرتر چهارم بازی که سه حالت برد میزبان، مساوی و برد میهمان در آن وجود دارد.

 

برنده نیمه اول (1st Half 3Way Result)

مشخص کننده برنده بازی در نیمه اول بازی که مجموع امتیازات کوآرتر اول و دوم میباشد.

 

برنده نیمه دوم (2nd Half 3Way Result)

مشخص کننده برنده بازی در نیمه دوم بازی که مجموع امتیازات کوآرتر سوم و چهارم میباشد.

 

برنده میزبان/میهمان نیمه اول (Home/Away - 1st Half)

مشخص کننده برنده بازی در نیمه اول یعنی مجموع کوآرترهای اول و دوم است و این شرط دو حالته میباشد در صورت تساوی یا انتخاب تیم بازنده، شرط بازنده است.

 

برنده میزبان/میهمان کوآرتر اول (Home/Away - 1st Qtr)

مشخص کننده برنده بازی در کوآرتر اول است و این شرط دو حالته میباشد در صورت تساوی یا انتخاب تیم بازنده، شرط بازنده است.

 

شانس دو برابر (Double Chance)

هر گزینه این شرط شامل دو وضعیت میباشد که هر کدام از آنها رخ دهد شرط برنده است یعنی اگر به عنوان مثال کاربر میزبان/مساوی را انتخاب نماید اگر بازی مساوی شود یا میزبان برنده شود شرط برنده است.

 

شانس دو برابر نیمه اول (Double Chance - 1st Half)

همانند شرط شانس دوبرابر است ولی تنها نیمه اول یا مجموع کوآرترهای اول و دوم در شرط محاسبه میشوند.

 

شانس دو برابر کوآرتر اول (Double Chance (1st Quarter))

همانند شرط شانس دوبرابر است ولی تنها کوآرتر اول بازی در شرط محاسبه میشوند.

 

شانس دو برابر کوآرتر دوم (Double Chance (2nd Quarter))

همانند شرط شانس دوبرابر است ولی تنها کوآرتر دوم بازی در شرط محاسبه میشوند.

 

شانس دو برابر کوآرتر سوم  (Double Chance (3rd Quarter))

همانند شرط شانس دوبرابر است ولی تنها کوآرتر سوم بازی در شرط محاسبه میشوند.

 

شانس دو برابر کوآرتر چهارم  (Double Chance (4th Quarter))

همانند شرط شانس دوبرابر است ولی تنها کوآرتر چهارم بازی در شرط محاسبه میشوند.

 

نیمه اول/کل بازی  (HT/FT (Including OT))

در این شرط هر گزینه شامل دو حالت میباشد که هردو باید با هم اتفاق بیوفتند تا شرط برنده شود . در فارسی اولین گزینه از سمت راست برنده نیمه اول یعنی مجموع کوآرترهای اول و دوم و دومی برنده کل بازی را مشخص میکند بنابراین اگر انتخاب کاربر 1/x باشد یعنی باید نیمه اول را میزبان ببرد و کل بازی مساوی شود و هردو با هم اتفاق بیوفتند تا شرط برنده باشد . در اینجا 1 به معنی برد میزبان ، X به معنی مساوی و 2 به معنی برد میهمان میباشد. توجه کنید در انگلیسی گزینه سمت چپ مربوط به نیمه اول است و در فارسی گزینه سمت راست مربوط به نیمه اول است

 

وقت اضافی  (Overtime)

این شرط نشاندهنده این است که آیا بازی به وقت اضافه یا آور تایم خواهد رفت یا نه که با دو گزینه بله و خیر مشخص میشود.

 

کوآرتر با بیشترین امتیاز  (Highest Scoring Quarter)

مشخص کننده این است که کدام کوآرتر بازی بیشترین امتیاز را خواهد داشت منظور از بیشترین امتیاز مجموع امتیازات میزبان و میهمان در هر کوآرتر است . چنانچه دو یا چند کوآرتر در مجموع امتیازات مساوی باشند همه گزینه های مربوط به آن کوآرترها برنده هستند مثلا کوآرتر اول و دوم از نظر کل امتیازات مساوی باشند و بیشترین امتیاز هم مربوط به آنها باشد در این حالت شرطهایی که بر روی کوآرتر اول و دوم قرار داده شده است برنده میباشند.

 

پرگل ترین نیمه بازی (Highest Scoring Half)

مشخص میکند مجموع امتیازات کدام نیمه بازی بیشتر میباشد.

 

هندیکپ آسیایی  (Asian Handicap)

هندیکپ با توجه به قدرت هر یک از تیم‌‌ها تعیین می‌شود. این گزینه باعث می شود که ضرایب تیم‌‌ها به هم نزدیکتر باشند و هیجان بیشتری ایجاد گردد.در هندیکپ آسیایی تنها دو گزینه برای شرط بندی وجود دارد. اساس کار هندیکپ به این صورت است که با اضافه کردن یا کسر کردن تعدادی امتیاز از یکی از دو طرف مسابقه موازنه برقرار میشود.

این شرط برای کل امتیازات تیم میهمان و کل امتیازات تیم میزبان مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی کوآرتر اول  (Asian Handicap 1st Qtr)

این شرط مربوط به هندیکپ نتیجه بازی در کوآرتر اول مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی کوآرتر دوم  (Asian Handicap 2nd Qtr)

این شرط مربوط به هندیکپ نتیجه بازی در کوآرتر دوم مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی کوآرتر سوم  (Asian Handicap 3rd Qtr)

این شرط مربوط به هندیکپ نتیجه بازی در کوآرتر سوم مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی کوآرتر چهارم  (Asian Handicap 4th Qtr)

این شرط مربوط به هندیکپ  نتیجه بازی در کوآرتر چهارم مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی نیمه اول  (Asian Handicap First Half)

این شرط مربوط به نتیجه هندیکپ بازی در نیمه اول یعنی مجموع امتیازات کوآرتر اول و دوم  مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی نیمه دوم  (Asian Handicap (2nd Half))

این شرط مربوط به نتیجه هندیکپ بازی در نیمه دوم یعنی مجموع امتیازات کوآرتر سوم و چهارم  مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی نیمه دوم  (Asian Handicap (2nd Half))

این شرط مربوط به نتیجه هندیکپ بازی در نیمه دوم یعنی مجموع امتیازات کوآرتر سوم و چهارم  مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

آور آندر نتیجه نهایی  (Over/Under)

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان و میهمان در پایان بازی که شامل وقتهای اضافی نیز هست بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر کوآرتر اول  (Over/Under 1st Qtr)

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان و میهمان در پایان کوآرتر اول بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر کوآرتر دوم  (Over/Under 2nd Qtr)

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان و میهمان در پایان کوآرتر دوم بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر کوآرتر سوم  (Over/Under 3rd Qtr)

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان و میهمان در پایان کوآرتر سوم بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر کوآرتر چهارم  (Over/Under 4th Qtr)

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان و میهمان در پایان کوآرتر چهارم بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر نیمه اول  (Over/Under 1st Half)

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان و میهمان در پایان نیمه اول یا همان مجموع کوآرتر اول و دوم، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر نیمه دوم  (Over/Under 2nd Half)

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان و میهمان در پایان نیمه دوم یا همان مجموع کوآرتر سوم و چهارم، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میزبان  (Total - Home)

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در پایان بازی که شامل وقتهای اضافی یا آور تایم نیز هست ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میهمان  (Total - Away)

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در پایان بازی که شامل وقتهای اضافی یا آور تایم نیز هست ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میزبان نیمه اول  (Home Team Total Goals(1st Half))

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در نیمه اول یا همان مجموع کوآرترهای اول و دوم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میزبان نیمه دوم  (Home Team Total Goals(2nd Half))

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در نیمه دوم یا همان مجموع کوآرترهای سوم و چهارم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میهمان نیمه اول  (Away Team Total Goals(1st Half))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در نیمه اول یا همان مجموع کوآرترهای اول و دوم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میهمان نیمه دوم  (Away Team Total Goals(2nd Half))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در نیمه دوم یا همان مجموع کوآرترهای سوم و چهارم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میزبان کوآرتر اول  (Home Team Total Points (1st Quarter))

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در کوآرتر اول ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میهمان کوآرتر اول  (Away Team Total Points (1st Quarter))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در کوآرتر اول ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میزبان کوآرتر دوم  (Home Team Total Points (2nd Quarter))

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در کوآرتر دوم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میهمان کوآرتر دوم  (Away Team Total Points (2nd Quarter))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در کوآرتر دوم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میزبان کوآرتر سوم  (Home Team Total Points (3rd Quarter))

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در کوآرتر سوم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میهمان کوآرتر سوم  (Away Team Total Points (3rd Quarter))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در کوآرتر سوم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میزبان کوآرتر چهارم  (Home Team Total Points (4th Quarter))

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در کوآرتر چهارم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

آور آندر میهمان کوآرتر چهارم  (Away Team Total Points (4th Quarter))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در کوآرتر چهارم ، بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده است.  برای آشنایی بیشتر با قوانین آور آندر بخش فوتبال را مطالعه کنید.

 

زوج/فرد  (Odd/Even (Including OT))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان و میزبان در پایان بازی که شامل وقت اضافی نیز هست زوج است یا فرد.

 

زوج/فرد نیمه اول (Odd/Even 1st Half)

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان و میزبان در نیمه اول یعنی مجموع کوآرترهای اول و دوم ، زوج است یا فرد.

 

زوج/فرد نیمه دوم (Odd/Even (2nd Half))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان و میزبان در نیمه دوم یعنی مجموع کوآرترهای سوم و چهارم ، زوج است یا فرد.

 

زوج/فرد میزبان (Home Odd/Even)

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در پایان بازی که شامل آورتایم یا وقت اضافی نیز هست ، زوج است یا فرد.

 

زوج/فرد میزبان نیمه اول (Home Odd/Even (1st Half))

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در پایان نیمه اول یا مجموع کوآرترهای اول و دوم ، زوج است یا فرد.

 

زوج/فرد میزبان نیمه دوم (Home Odd/Even (2nd Half))

مشخص میکند مجموع امتیازات میزبان در پایان نیمه دوم یا مجموع کوآرترهای سوم و چهارم ، زوج است یا فرد.

 

زوج/فرد میهمان (Away Odd/Even)

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در پایان بازی که شامل آورتایم یا وقت اضافی نیز هست ، زوج است یا فرد.

 

زوج/فرد میهمان نیمه اول (Away Odd/Even (1st Half))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در پایان نیمه اول یا مجموع کوآرترهای اول و دوم ، زوج است یا فرد.

 

زوج/فرد میهمان نیمه دوم (Away Odd/Even (2nd Half))

مشخص میکند مجموع امتیازات میهمان در پایان نیمه دوم یا مجموع کوآرترهای سوم و چهارم ، زوج است یا فرد.

 

میزبان با چه اختلافی برنده میشود (14 حالته) (Home Winning Margin (14-Way))

مشخص میکند در صورت برد میزبان اختلاف امتیاز چه میزان خواهد بود. اختلاف امتیاز باید در بازه مشخص شده باشد بعنوان مثال اگر شرط 6-3 انتخاب شود یعنی این اختلاف میتواند 3 یا 4 یا 5 یا 6 باشد هر اختلاف دیگری شرط بازنده است ضمنا بدیهی است اگر میزبان برنده نباشد بازهم شرط بازنده است .

 

میزبان با چه اختلافی برنده میشود (12 حالته) (Home Winning Margin (12-Way))

مشخص میکند در صورت برد میزبان اختلاف امتیاز چه میزان خواهد بود. اختلاف امتیاز باید در بازه مشخص شده باشد بعنوان مثال اگر شرط 6-3 انتخاب شود یعنی این اختلاف میتواند 3 یا 4 یا 5 یا 6 باشد هر اختلاف دیگری شرط بازنده است ضمنا بدیهی است اگر میزبان برنده نباشد بازهم شرط بازنده است .

 

میهمان با چه اختلافی برنده میشود (14 حالته) (Away Winning Margin (14-Way))

مشخص میکند در صورت برد میهمان اختلاف امتیاز چه میزان خواهد بود. اختلاف امتیاز باید در بازه مشخص شده باشد بعنوان مثال اگر شرط 6-3 انتخاب شود یعنی این اختلاف میتواند 3 یا 4 یا 5 یا 6 باشد هر اختلاف دیگری شرط بازنده است ضمنا بدیهی است اگر میهمان برنده نباشد بازهم شرط بازنده است . این شرط در اینجا شامل هم 12 حالته و هم 14 حالته با هم میباشد منظور از 12 و 14 حالت تعداد بازهای اختلاف است.

 

 

 

 

 

 

copyright @ www.winpars.com

انتخاب تم سایت