یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷   ۱۲:۰۵

وبسایت تنها با مرورگرهای بروز و جدید قابل استفاده میباشد پیشنهاد ما دانلود مرورگر فایرفاکس از اینجا میباشد

قوانین و تعاریف مسابقات زنده

پیش بینی زنده

 

فوتبال

 

تمام مواردی که در راهنما و قوانین پیش بینی قبل از بازی و قوانین و مقررات عمومی سایت درج شده است در این قسمت نیز معتبر میباشد. و در ادامه تنها به تعریف آپشنها و موارد استثنا میپردازیم.

توجه مهم: حتما تعریف وقت قانونی بازی را در قسمت قوانین و مقررات عمومی مطالعه بفرمایید.

 

برنده بازی  (Match Winner)

کدام تیم در وقت قانونی بازی برنده مسابقه میشود. شامل سه حالت که به ترتیب با "1" برد تیم میزبان و "X" مساوی و "2" برد تیم میهمان میباشد. در این شرط نتیجه نهایی مسابقه در وقت قانونی ملاک میباشد.

 

برنده نیمه دوم (To win 2nd Half)

همانند آیتم برنده بازی میباشد با این تفاوت که نتیجه بازی در وقت قانونی نیمه دوم ملاک خواهد بود. در صورت نیمه کاره لغو شدن بازی‌ در نیمه دوم، شرطهای نیمه اول معتبر و شرطهای نیمه دوم لغو می گردند.

 

شانس دوبرابر ( Double Chance)

در این آیتم هر گزینه دو انتخاب را برای کاربر پوشش میدهد و شانس کاربر در انتخاب هر گزینه دو برابر میشود. به این ترتیب که اگر کاربر گزینه " 1 or X" را انتخاب کند در صورتی که بازی را تیم میزبان ببرد یا مساوی شود شرط برنده است، اگر کاربر گزینه "1 or 2" را انتخاب کند در صورتی که تیم میزبان یا تیم میهمان برنده شوند شرط برنده است و در صورتی که کاربر گزینه  "X or 2" را انتخاب کند در صورتی که بازی مساوی شود یا تیم میهمان برنده شود، شرط برنده خواهد بود.

 

هندیکپ سه حالته یا اروپایی ) (Handicap Result

در هندیکپ ۳تایی‌ یا اروپایی شرطبندی به شکلی‌ است که قابلیت مساوی نیز هست یعنی جمعاً سه حالت شرط وجود دارد در این حالت از تیم انتخاب شده تعداد مشخصی گل کسر یا اضافه میشود مثلا اگر هندیکپ برد -1 انتخاب شود از تیم انتخاب شده شما یک گل کسر میشود و تیم مورد نظر شما باید با اختلاف دو گل یا بیشتر برنده شود تا شرط شما برنده گردد چنانچه تای یا مساوی -1 انتخاب شود تیم شما باید با اختلاف یک گل بازی را ببرد تا شرط شما مساوی شود و شما برنده شوید . همینطور برای حالت مثبت نیز میتوان این توضیحات را بسط داد..

هندیکپ (۱-) : در صورتی‌ که تیم منتخب شما با اختلاف (۲) گل یا بیشتر برنده شود، شرط برنده است.

هندیکپ مساوی (tie)  :  در صورتی که بعد از دادن آوانس به تیم منتخب شما نتیجه بازی مساوی شود، شرط شما برنده است به عنوان مثال شما هندیکپ -1 مساوی را انتخاب کردید پس تیم میزبان باید با اختلاف یک گل برنده شود تا حالت مساوی در شرط شما ایجاد شود و شرط شما برنده گردد.

هندیکپ (۱+) : در صورتی که تیم‌ منتخبتان برنده شود یا بازی‌ مساوی شود، شرط برنده است. ولی اگر تیم منتخب شما با یک گل یا بیشتر ببازد شرط بازنده است . حالت +2 را به عنوان مثال دیگر در نظر بگیرید اگر تیم منتخب شما برنده شود یا بازی مساوی شود یا با اختلاف یک گل شکست بخورد شرط شما برنده است ولی اگر با اختلاف دو گل یا بیشتر ببازد شرط شما بازنده خواهد بود.

 

مساوی فسخ شرط  (Home/Away)

در این نوع شرط چنانچه بازی مساوی شود مبلغ شرط بندی به کاربر عودت میگردد. ولی اگر مسابقه مساوی نشود شرطی برنده است که تیم برنده را درست پیش بینی کرده باشد.

 

زننده آخرین گل بازی  ) (Last Team To Score 2 Way

تیمی که آخرین گل بازی را به ثمر میرساند را مشخص می کند. این شرط فقط شرطهای میزبان و میهمان دارد و هر شرایط دیگیری منجر به باخت میشود یعنی اگر بازی صفر صفر شد هر شرطی کاربر انتخاب کرده باشد بازنده میشود.

 

گلهای بازی زوج یا فرد) (Goals Odd Even

در این شرط باید مشخص کنید مجموع گلهای مسابقه زوج است یا فرد.

 

گلهای میزبان ) (Home goals

این آیتم تنها تعداد گلهای تیم میزبان را در نظر میگیرد و با توجه به عدد انتخاب شده برای شرط مشخص میکند که تعداد گلهای میزبان از عدد انتخاب شده بزرگتر است یا کمتر میباشد. مثلا بالای 2.5 یعنی تعداد گلهای میزبان باید از عدد 2.5 بیشتر باشد

 

گلهای میهمان ) (Away goals

این آیتم تنها تعداد گلهای تیم میهمان را در نظر میگیرد و با توجه به عدد انتخاب شده برای شرط مشخص میکند که تعداد گلهای میهمان از عدد انتخاب شده بزرگتر است یا کمتر میباشد. مثلا پایین 2.5 یعنی تعداد گلهای میهمان باید از عدد 2.5 کمتر باشد.

 

نتیجه دقیق ) (Final Score

این شرط نتیجه بازی را مشخص میکند و شرط در صورتی برنده است که کاربر دقیقا نتیجه را درست پیش بینی کرده باشد . ضمنا در حالت انگلیسی گلهای میزبان در سمت چپ و گلهای میهمان در سمت راست قرار دارند، در حالت فارسی برعکس.

 

آیا هر دو تیم گل می زنند؟ (Both Teams To Score)

از تعریف شرط مشخص هست که در صورتی که شما گزینه "بله" را انتخاب کرده باشید و هر دو تیم گل بزنند شرط برنده است ولی چنانچه بازی صفر صفر شود یا یکی از تیمها گلی نزند شرط "نه" برنده است .

 

دروازه بسته (کلین شیت) میزبان (Home Team Clean Sheet)

به معنی بسته بودن دروازه تیم میزبان است یعنی تیم میهمان نمیتواند گلی به ثمر برساند و در این صورت شرط "بله" برنده است و در غیر اینصورت شرط "نه" برنده است . گل به خودی، به نفع تیم‌ مقابل حساب می شود.

 

دروازه بسته (کلین شیت) میهمان (Away Team Clean Sheet)

به معنی بسته بودن دروازه تیم میهمان است یعنی تیم میزبان نمیتواند گلی به ثمر برساند و در این صورت شرط "بله" برنده است و در غیر اینصورت شرط "نه" برنده است .گل به خودی، به نفع تیم‌ مقابل حساب می شود.

 

گل اول/دوم/سوم/... (1st /2nd /3rd/… Goals)

شرطهایی که مشخص کننده شماره گل بازی هستند در حقیقت مشخص میکنند از نظر زمانی گل چندم بازی را کدام تیم به ثمر میرساند. مثلا گل دوم بازی یعنی گل دوم را میزبان به ثمر میرساند یا میهمان؟

 

میزبان در نیمه دوم گل میزند؟ ((Home to score in 2nd half

آیا تیم میزبان در نیمه دوم گل میزند یا خیر ؟

 

میزبان در نیمه دوم گل میزند؟ ) (Away to score in 2nd half

آیا تیم میهمان در نیمه دوم گل میزند یا خیر؟

 

آیا هر دو تیم در نیمه دوم گل می زنند؟ ( Both Teams To Score in 2nd Half)

آیا هر دو تیم در نیمه دوم موفق به گل زدن میشوند یا خیر ؟

 

تعداد دقیق گلهای میزبان ) (Home Exact Goals

در این شرط تعداد دقیق گلهای تیم میزبان با عدد انتخاب شده در شرط مقایسه میشود و در صورت برابر بودن شرط برنده است.

 

تعداد دقیق گلهای میهمان ) (Away Exact Goals

در این شرط تعداد دقیق گلهای تیم میهمان با عدد انتخاب شده در شرط مقایسه میشود و در صورت برابر بودن شرط برنده است.

 

برنده ادامه بازی ) (Rest

در این شرط لحظه ای که شرط ثبت میگردد گلهای قبلی بازی در نظر گرفته نمیشود و گلهای ادامه بازی در نظر گرفته میشود و نسبت به گلهای ادامه بازی برنده بازی باید مشخص شود . بنابراین در هنگام ثبت شرط نتیجه فعلی بازی ثبت میشود و در انتها از نتیجه نهایی بازی کسر میشود و با استفاده حاصل برنده ادامه بازی مشخص میگردد. بنابراین مثلا اگر نتیجه فعلی بازی 1-0 بسود  میهمان باشد و نتیجه نهایی بازی 2-2 شود یعنی ادامه بازی را میزبان برده است .

 

برنده ادامه بازی در نیمه اول ) 1st half (Rest

همانند آیتم  برنده ادامه بازی با این تفاوت که شرط برای نیمه اول تنها در نظر گرفته میشود.

 

نتیجه دقیق نیمه اول ) (Final Score 1st half

این شرط نتیجه بازی  در نیمه اول را مشخص میکند و شرط در صورتی برنده است که کاربر دقیقا نتیجه را درست پیش بینی کرده باشد . ضمنا در حالت انگلیسی گلهای میزبان در سمت چپ و گلهای میهمان در سمت راست قرار دارند، در حالت فارسی برعکس.

 

هندیکپ سه حالته یا اروپایی نیمه اول (Handicap Result 1st Half)

این شرط مثل هندیکپ اروپایی یا سه حالته میباشد با این تفاوت که تنها گلهای وقت قانونی نیمه اول منظور میشوند.

copyright @ www.winpars.com

انتخاب تم سایت