جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹   ۱۲:۰۱

وبسایت تنها با مرورگرهای بروز و جدید قابل استفاده میباشد پیشنهاد ما دانلود مرورگر فایرفاکس از اینجا میباشد

والیبال رولز

والیبال:

  •  در والیبال بازی حالت مساوی ندارد.
  • در صورت لغو بازی در اواسط بازی شرطها تا ستهای انجام شده محاسبه میشوند، مثلا اگر ست اول تمام شده باشد و بازی در ست دوم لغو شود شرطهای ست اول بازی پابرجاست و مابقی شرطها لغو میشود .اگر بازی در اواسط ست اول لغو شود همه شرطها لغو میگردند.
  • در صورت تاخیر در شروع یک بازی همانند فوتبال عمل میشود.
  • آگاهی از قوانین بازی و نحوه محاسبه شرطها بخصوص هندیکپها مسئولیت کاربر است.
  • در مواردی خاصی که در این قسمت به آن اشاره نشده است به قوانین عمومی و قوانین فوتبال مراجعه میگردد.

 

برنده بازی (Home/Away)

مشخص کننده تیمی است که برنده ستهای بازی خواهد شد

 

برنده ست اول (Home/Away 1st set)

کدام تیم برنده ست اول بازی خواهد شد

 

برنده ست دوم (Home/Away 2nd  set)

کدام تیم برنده ست دوم بازی خواهد شد

 

برنده ست سوم (Home/Away 3rd  set)

کدام تیم برنده ست سوم بازی خواهد شد

 

نتیجه دقیق (Correct Score)

نتیجه دقیق پایانی بازی چه خواهد بود

 

آور/آندر نتیجه نهایی (Over/Under)

تعداد ستهای بازی بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده باشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبه آور آندرها بخش فوتبال را نگاه کنید

 

آور/آندر همه امتیازات بازی (Over/Under by Games in match)

جمع تمام امتیازات میزبان و میهمان شامل امتیازات هر ست  بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده باشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبه آور آندرها بخش فوتبال را نگاه کنید

 

آور/آندر ست اول (Over/Under 1st Set)

جمع امتیازات میزبان و میهمان در ست اول بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده باشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبه آور آندرها بخش فوتبال را نگاه کنید

 

آور/آندر ست اول (Over/Under 1st Set)

جمع امتیازات میزبان و میهمان در ست اول بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده باشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبه آور آندرها بخش فوتبال را نگاه کنید

 

آور/آندر میزبان (Total - Home)

جمع امتیازات میزبان در همه ستهای بازی بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده باشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبه آور آندرها بخش فوتبال را نگاه کنید

 

آور/آندر میهمان (Total - Away)

جمع امتیازات میزبان در همه ستهای بازی بالاتر یا پایین تر از عدد مشخص شده باشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبه آور آندرها بخش فوتبال را نگاه کنید

 

زوج یا فرد (Odd /even)

جمع همه امتیازات میزبان یا میهمان در همه ستهای بازی زوج است یا فرد.

 

زوج یا فرد ست اول (Odd /even 1st half)

جمع امتیازات میزبان یا میهمان در ست اول بازی زوج است یا فرد.

 

زوج یا فرد ست دوم (Odd /even 2nd half)

جمع امتیازات میزبان یا میهمان در ست دوم بازی زوج است یا فرد.

 

زوج یا فرد ست سوم (Odd /even 3rd  half)

جمع امتیازات میزبان یا میهمان در ست سوم بازی زوج است یا فرد.

 

هندیکپ آسیایی کل امتیازات (Asian Handicap Games)

هندیکپ با توجه به قدرت هر یک از تیم‌‌ها تعیین می‌شود. این گزینه باعث می شود که ضرایب تیم‌‌ها به هم نزدیکتر باشند و هیجان بیشتری ایجاد گردد.در هندیکپ آسیایی تنها دو گزینه برای شرط بندی وجود دارد. اساس کار هندیکپ به این صورت است که با اضافه کردن یا کسر کردن تعدادی امتیاز از یکی از دو طرف مسابقه موازنه برقرار میشود.

این شرط برای کل امتیازات تیم میهمان و کل امتیازات تیم میزبان مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی برنده ستها (Asian Handicap Sets)

همانند تعریف در هندیکپ آسیایی کل امتیازات است ولی اینجا ستهای برده تیمها ملاک میباشد. این شرط برای کل ستهای برده تیم میهمان و کل ستهای برده تیم میزبان مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی ست اول (Asian Handicap set1)

این شرط برای کل امتیازات ست اول تیم میهمان و کل امتیازات ست اول تیم میزبان مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

هندیکپ آسیایی ست دوم (Asian Handicap set2)

این شرط برای کل امتیازات ست دوم تیم میهمان و کل امتیازات ست دوم تیم میزبان مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.


هندیکپ آسیایی ست سوم(Asian Handicap set3)

این شرط برای کل امتیازات ست سوم تیم میهمان و کل امتیازات ست سوم تیم میزبان مییباشد. برای اطلاع بیشتر از محاسبات هندیکپ به  بخش فوتبال مراجعه شود.

 

copyright @ www.winpars.com

انتخاب تم سایت